Difference between revisions of "ເອົາຄືນ"

Undo revision 1158 by [[Special:Contributions/! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !...
(ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້)
Tag: Blanking
(Undo revision 1158 by [[Special:Contributions/! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !...)
Tag: Undo
 
'''ເອົາຄືນ'''ແມ່ນເລື້ອງຕະຫຼົກກ່ຽວກັບເດົກນ້ອຍທີ່ມັນເວ້າວ່າປູ່ຂອງມັນອາຍຸ100ປີໄດ້ບໍ່ຫັ່ນຫລະ ລຸງຈະເອາຄືນ
 
== ເລື້ອງ ==
 
ມື້ໝຶ່ງເກືອບໝົດມື້ ລຸງກໍ ຍ້າຍເຄື່ອງ ຍ້າຍຂອງ ມາສູ່ເຮືອນໃໝ່ ເຄຶ່ອງຂອງກອງ ຊະຊາຍໄປທົ່ວເຮືອນ ... ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈັກອັນນັ້ນຢູ່ໃສ ອັນນີ້ຢູ່ໃສ ເພາະຍັງບໍ່ ທັນຈັດແຈງໃຫ້ເປັບຣະບຽບເທື່ອ ດວ້ຍຄວາມເມື່ອຍ ລຸງຈຶ່ງມານັ່ງຜັກຜອ່ນ ຫາຍໃຈ ເຂົ້າອອກຢູ່ .... ພໍດີມີເດັກນອ້ຍສອງຄົນນັ້ນຫລະ ຍ່າງກາຍມາ ແລ້ວທັກທາຍ ລຸງວ່າ
 
* ເດັກນອ້ຍ:: " ລຸງ ເຈົ້າຫາກໍຍ້າຍມາບໍ? ຄືຊີເມືອ່ຍ ເນາະ?
* ລຸງຂີ້ເມົາ:: "ເອີ...! ເມື່ອຍ .. ສູໄປຊອກກວດເຫຼົ້າໃຫ້ລຸງແດ່ ຢູ່ໃນເຮືອນ ຫັ້ນລະ....!ຈັກລຸງເອົາໄວ້ໃສບໍ່ຮູ້ ເຄືອງຂອງຫຼາຍໂພດ...
 
 
ເດັກນອ້ຍສອງຄົນ ຫຼຽວເຂົ້າໄປໃນເຮືອນເຫັນເຄື່ອງຂອງກອງ ໄປທັ່ວເຮືອນ ເກີອບຄຸງເພດານ ກໍເລີຍຖອຍຫຼັງຄືນ ສອງສາມ ກ້າວ.....
 
 
* ລຸງກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ...." ໄປແມ ລຸງຈະເອົາເງິນໃຫ້ຄົນລະ 200 ບາດ ....ຄັນຊອກໄດ້ ລຸງເມື່ອຍຫຼາຍ
 
 
ເດັກນອ້ຍໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍເລ່ງໄປຊອກຢ່າງໄວວາ...ປະມານ ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ເດັກນອ້ຍ ກໍແລ່ນອອກມາພອ້ມກວດເຫຼົ້າ ດວ້ຍຄວາມພູມໃຈ
 
 
* ເດັກນອ້ຍ::: " ເອົາລຸງ ເຫັນແລ້ວ....! "
 
 
ດວ້ຍຄວາມເມື່ອຍລຸງນໍກໍໄຂກວດ ກຶກເອົາ ສອງສາມກືນ ແລ້ວກໍນັ່ງເສີຍຢູ່ .... ດົນເຕີບ
 
 
* ເດັກນອ້ຍ:: " ລຸງ...! ຢູ່ໃສເງີນ ..! ຄ່າຈ້າງ ພວກຂອ້ຍຫັ້ນນາ .?"
 
 
ລຸງກໍກຶກເຫຼົ້າເຂົ້າໄປອີກ ກືນນື່ງແລ້ວຕອບວ່າ
 
 
*ລຸງຂີ້ເມົາ::" ໂອ່.....! ບາດນີ້ໃຫ້ສູກັບໄປໃນເຮືອນ .. ໄປຊອກຫາເງິນໃຫ້ລຸງແດ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຢູ່ບອ່ນໃດ ຖ້າເຫັນແລ້ວລຸງ ຈະເອົາໃຫ້....
 
*ເດົກນ້ອຍ::" ???????? "
 
== Credit ==
* [http://mahasan.com/forum/index.php?topic=224.0 http://mahasan.com/forum/index.php?topic=224.0]
 
[[ໝວດ:ເລື້ອງຕະຫຼົກ]]