Difference between revisions of "ທ່ານຜູ້ນັ້ນ"

(ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້)
Tag: Blanking
(Undo revision 1143 by 2400:4169:7B3:AB00:5BD:DCA0:A609:8552 (talk))
Tag: Undo
 
{{ຂໍ້ມູນປົກປິດ}}
 
ຄຳວ່າທ່ານຜູ້ນັ້ນມັກພົບໄດ້ເລື້ອຍໆໃນກາຕູນ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍອັນຄຸມເຄືອເປັນຢ່າງຫຼາຍ ບາງຄັ້ງ '''ທ່ານຜູ້ນັ້ນ''' ອາດຈະເປັນ ຜູ້ຍິງ ຜູ້ຊາຍ ໝາ ແມວ ສັດ ສິ່ງຂອງ ຫຼືອື່ນໆກໍເປັນໄປໄດ້ທັງນັ້ນ
 
== ຄຳຈຳກັດຄວາມ ==
 
ທ່ານຜູ້ນັ້ນ ຫາກຈະຕີຄວາມຈາກຜູ້ທີ່ເວົ້ານັ້ນ ກໍແປໄດ້ວ່າ ທ່ານຜູ້ນັ້ນ ທີ່ກ່າວເຖິງມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ກຽງໄກ ແລະເກັ່ງກາດເປັນຢ່າງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ເວົ້ານັ້ນມັກຈະເປັນ[[ຂິ້ຂ້າ]] ຫຼື[[ລູກກະຈ໊ອກ]] ຂອງທ່ານຜູ້ນັ້ນຢູ່ສະເໝີ.
 
== ປະຫວັດການໃຊ້ງານ ==
 
[[ຂໍ້ມູນປົກປິດ]]