Vissanuwat

Joined ໒໐ ຕຸລາ ໒໐໐໘
(ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້)
Tag: Blanking
(Undo revision 1141 by 2400:4169:7B3:AB00:5BD:DCA0:A609:8552 (talk))
Tag: Undo
 
{{IScript}}
<div style="align:center; border:1px solid #b0e0e6; background:#e0ffff; padding:3px">
Welcome. I'm a user in Thai Uncyclopedia. [[:th:user:Vissanuwat|Here is my user-page in Thai Version]].
</div>
<div style="align:center; border:1px solid #b0e0e6; background:#e0ffff; padding:3px">
ຍຶນດີຕ້ອນລັບເດຶ້ ຂ່ອຍມາຈາກ'''ໄຮ້ສາຣະນູກົມ'''ພາສາໄທ [[:th:user:Vissanuwat|ມາເບຶ່ງກັນທີ່ພາສາໄທເດຶ້]].
</div>
 
 
== ນະໂຍບາຍ ==
 
=== ຍ່າໃສ່ສິ່ງທີ່ບ່ມີຄ່າ ===
<center>
ທີ່ນີ້ ເຮາຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຮາ ເຮາຂອບໃຈທີ່ທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອເຮາ ແຕ່ຍ່າໃສ່ສິ່ງທີ່ບ່ມີການອະນຸຍາດ ນີ້ຄືອ ໄຮ້ສາລະນຸກົມລາວ<br>
'''ບ່ຍາກທີ່ຈະໃຫ້ບົດຄວາມຖູກດັດແກ້ ຍ່າສົ່ງງານເຂົ້າມາໃນໄຮ່ສາລະນຸກົມລາວ!'''
</center>
[[th:user:Vissanuwat]]