Difference between revisions of "ແມ່ແບບ:Wotd"

ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້
(ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້)
Tag: Blanking
<choose>
 
<option>ຄົນລາວດີ ຄົນໄທບ່ດີ</option>
<option>ຈະສູບຢາເຮັດຫຍັງ ຊິຕາຍຢູ່ແລ້ວ</option>
<option>ຜູກຜ້າຊິ່ນຕະຫຼອດມື້ ມີແຕ່ຄົນຊົມ</option>
<option>ມາຊ່ອຍກັນເບິ່ງແຍງປະເທດເຮົາ</option>
<option>ໄປໃຊ້ວິກິພີເດຍເຮັດຫຍັງ ຖ້າໃຊ້ໄຮ້ສາລະນຸກົມແທນຊິຕາຍບໍ່</option>
 
</choose>ໃຊ້ຕາຍແຕ່ຄວາມໄທເສຍພາສາລາວໝົດ