Difference between revisions of "ແມ່ແບບ:ບົດຄວາມດີເດັ່ນ"

ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້
(ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້)
Tag: Blanking
[[Image:Puzzle Potato Dry Brush-notext.png|right|150px|ຮູປມັນຝະຫລັ່ງ ສັນຍະລັກຊອງໄຮ້ສາລະນຸກົມ ຊຶ່ງຖືກ '''[[wl:ວິຫ້ຽນພີເດຍ|ວິກິພີເດຍ]]''' ເຮັດລອກລຽນແບບ]]
 
'''[[ໄຮ້ສາລະນຸກົມ]]''' ຄັ້ງທຳອິດມີຊື່ວ່າ ໄຮ້ສາລະນຸກົມ(ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນເລີຍ) ຫຼື '''ອັນໄຊໂຄຼພີເດຍ''' (Uncyclopedia) ເປັນ [[ໄຮ້ສາລະນຸກົມ]]ທີ່ຊຸຄົນສາມາດດັດແກ້ໄດ້ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານເມື່ອ ເດືອນມັງກອນ 2005 ເພື່ອໂສເຫຼ່ລ້ໍລຽນ[[ວິຫ້ຽນພີເດຍ|ວິກິພີເດຍ]] ກໍ່ຕິ້ງໂດຍ [[ທ່ານຜູ້ນັ້ນ|ກະເທີຍເຖັ້າ]]
 
ເນື້ອຫາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອັນໄຊໂຄຼພີເດຍ ມີລັກສະໜະເປັນ[[:ໝວດໝູ່:ເລື້ອງແຕ່ງ|ເລື້ອງແຕ່ງຂຶ້ນ]] ເລື້ອງລໍ້ລຽນ(ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃຫ້ເລ່າຂັວນ) ແລະ[[:ໝວດໝູ່:ຕະຫຼົກ|ເລື້ອງຕະຫຼົກ]]