Difference between revisions of "ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຮູ້"

no edit summary
*{{q|ຖ້າມີສິດທີ່ຈະໄມ່ຮູ້ລະກ໊ ສິດທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ກໍຕ້ອງມີຄືກັນ|ອ ອຶໂຕະຊິຄິ ໂນໂຊມູ ຈາກເລື່ອງຊາໂຍນາລະຄູນຄູຜູ້ສິ້ນຫວັງ}}<ref>คุเมะตะ โคจิ, "ซาโยนาระคุณครูผู้สิ้นหวัง", เล่ม ๒, ตอนที่ ๑๓, หน้า ๓๔</ref>
*{{q|ເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ໃນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວຮຮູ້ເສີຍແລ້ວ|ຕຳກລ່າວທີ່ລຼກກຮະຈິ້ອກຂອງ[[ທ່ານຜູ້ນັ້ນ]]ມິກຈະໃຊ້ເມື່ອຕວາມລິບຂອງທ່ານຜຼ້ນິ້ນຖືກຮັບຮູ້}}
*{{q|ຄວາມຈິງແມ່ນສິ່ງບໍ່ຕາຍ, ແຕ່ຄົນຮູ້ມັກຈະຕາຍ.}}
 
Anonymous user