สะบายดี อันไซโครพีเดียลาว

กระผมมีนามว่า Mahatee เป็นผู้ใช้จากวิกิพีเดียไทย และไร้สาระนุกรมไทย เพิ่งเข้ามาใหม่

หากท่านอยากติดต่อผม ก็เชิญได้ที่หน้าผู้ใช้ที่วิกิพีเดียไทย

สิ่งที่จะทำในอนาคต

  • นำบทความในภาคภาษาไทยแปลเป็นภาคภาษาลาว
  • นำแม่แบบจากภาคภาษาไทยมาลงที่นี่

Hello

I am Mahatee I'm user from Thailand

If you want to talk with me,you should go to my userpage in Wikipedia or my userpage in Uncycloprdia

(I hope you can read Thai language)


ສະບາຍດີ ໄຮ້ສາລະນຸກົມລາວ

ຂ່ອຍມີຊື່ອວ່າ Mahatee ເປນຜູ້ໃຊ້ຈາກໄຮ້ສາລະນຸກົມໄທ ເພຶ່ງມາໃຫມ່

ຫາກທ່ານອຍາກຄຸຍກິບຊ່ອຍ ມາທີ່ຫນ້າ ນີ້ເດຶ້

ສຶ່ງທີ່ອຍາກທຳ

  • ແປບດຄວາມເປນພາສາລາວ
  • ສ້າງແມ່ແບບໃຫ້ໄຮ້ສາລະນຸກົມລາວ